Οικονομικα Στοιχεια

Eyforigi > Οικονομικά Στοιχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4673/2020, άρθρο 12 παρ.4, και βάσει της απόφασης 236/31/5/2021 Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φρούτων, Λαχανικών, Σιτηρών, Ελαιολάδου Αμαλιάδας Νομού Ηλείας “Εύφορη Γη” στις 11/06/2021 και ώρα 17:00, στο γραφείο του συνεταιρισμού με τα παρακάτω θέματα:

1: Ενημέρωση για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020.

2: Ενημέρωση για τη βιομηχανική τομάτα και κορινθιακή σταφίδα.

Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18/06/2021 την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερίσιας διάταξης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περισσοτερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περισσοτερα

Δείτε τα Οικονομικά μας στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Περισσοτερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019

Περισσοτερα

ΠΡΑΞΗ 175 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Περισσοτερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019

Περισσοτερα